Wij herinneren u eraan dat Argenta uw persoonsgegevens verwerkt, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, met het oog op het verzekeren van uw financiële gezondheid. Specifiek in deze context verwerkt Argenta uw persoonsgegevens om de verzekering te kunnen beheren. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen, en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, vindt u in onze Privacyverklaring, die beschikbaar is op onze website en via uw kantoor.